Geef de bijlage van je mail een andere naam

Is Outlook Express jouw e-mailprgramma? Dan kun je de bijlagen die anderen met hun mailtjes meesturen opslaan door in het bericht op de paperclip te klikken.

Om het bestand op de computer te bewaren, kun je twee dingen doen:

 • Open het bestand door er op te klikken
  of
 • Kies Bijlage opslaan

Andere naam voor de bijlage
Wat wel eens jammer is, is dat je vast zit aan de naam die de afzender voor de bijlage heeft bedacht.
Gelukkig is er een handigheidje waarmee je zelf een naam aan de bijlage geeft, wanneer het hem opslaat.

 • Open het mailtje.
 • Hou de Ctrl-toets ingedrukt en klik op Bijlage opslaan.
 • Je kunt nu zelf een naam geven aan het bestand in de bijlage.

Gmail
In Gmail kan het ook.

 • Klik op Downloaden > Opslaan.
  Je kunt nu de bijlage opslaan met een door je zelf gekozen naam.
Advertenties

Geen Verzonden items meer

Als jij vindt dat de map Verzonden items in Outlook Express alleen maar overbodig is, kun je je e-mailprogramma zo instellen dat de berichten die je verstuurt niet meer worden bewaard.

Voordeel
Voordeel is dat je dan nooit meer de verzonden items hoeft te verwijderen (en ze daarna nog een keer moet verwijderen uit de map Verwijderde items).

Nadeel
Nadeel is dat je geen ‘afschrift’ bewaart van wat je verzendt.

Doe het zo
Op deze manier stel je Outlook Express zo in dat er niets terecht komt in de map Verzonden items:

 • Maak een mailtje zoals je dat altijd doet, maar verstuur het nog niet.
 • Ga naar de Menubalk > Opties.
  Het venster Berichtopties verschijnt.
 • Haal het vinkje weg voor de optie Verzonden items opslaan in.
 • Klik op OK.

Tip
Als je Outlook Express zo hebt ingesteld dat je geen Verzonden items bewaart, maar zo nu en dan eigenlijk toch een kopietje van je verzonden mail wilt bewaren, kun je dat heel eenvoudig oplossen.

 • Stuur tegelijk met de mail die je naar een ander zendt, een kopie naar jezelf. Desnoods als BCC!

Zijn je mailtjes echt verwijderd?

Verwonder jij je er wel eens over dat je mailbox vol zit, terwijl je toch regelmatig je Postvak in opschoont? Kijk dan eens in de mappen Verzonden items en Verwijderde items. Waarschijnlijk zitten die propvol berichten die je kunt deleten.

Als je een binnenkomen mail verwijdert, is het nog niet echt weg, maar komt het terecht in de map met Verwijderde items. En van alle mail die je verzendt, wordt een kopie bewaart in de map Verzonden items.

Tijd voor een grote schoonmaak
Als je de mappen Verzonden items en Verwijderde items wilt leeghalen, kun je natuurlijk ieder bericht afzonderlijk aanklikken en verwijderen.
Maar als je zeker weet dat alles weg kan, kan het ook anders. Sneller.

 • Klik één berichtje even aan.
 • Druk op Ctrl+a om alles te selecteren.
 • Druk op Delete en je hele map is in één keer leeg.

Tip
Je verwijderde Verzonden items komen ook terecht in de map Verwijderde items. Die moet je dus nog een keer verwijderen.

Geen Voorbeeldvenster in Outlook Express

In een poging te voorkomen dat je met je e-mail in Outlook Express virussen binnenhaalt, is het beter het Voorbeeldvenster uit te schakelen.

Op zichzelf is het Voorbeeldvenster van Outlook Express erg handig, want dan kun je al even zien wat voor mail je binnenkrijgt voordat je het mailtje opent. Helaas zijn er virussen die direct actief worden zodra je een bericht bekijkt via de weergave Voorbeeldvenster.

Doe het volgende om het Voorbeeldvenster in Outlook Express uit te schakelen.

 • Ga naar de Menubalk > Beeld > Indeling
 • Het dialoogvenster Eigenschappen voor vensterindeling verschijnt.
  Zet de optie Voorbeeldvenster weergeven uit.
  .
  voorbeeldvenster-vinkje-weg 
  Afbeelding. Haal het vinkje weg voor Voorbeeldvenster weergeven.
  .
 • Klik tot slot op Toepassen » OK.

Het is niet gezegd dat je nu nooit meer een virus binnenkrijgt, maar je hebt nu wel een maatregeltje genomen dat een beetje kan helpen.

Voortaan moet je wel elk e-mailbericht openen om de inhoud te kunnen zien.

Voorbeeldvenster in Outlook Express

In Outlook Express kun je de inhoud van een binnengekomen mailtje lezen, zonder dat je het mailtje opent.
Dat is mogelijk als je het zogeheten Voorbeeldvenster hebt ingeschakeld.
In dit Voorbeeldvenster wordt bij voorbaat al (een deel van) het bericht getoond.
Het voordeel hiervan is dat je snel kunt besluiten of je de mail verwijdert, later wilt openen of meteen wilt openen.

Voorbeeldvenster inschakelen
Het Voorbeeldvenster schakel je zo in:

 • Open Outlook Express.
 • Ga in de Menubalk naar Beeld > Indeling.
 • Zet een vinkje bij Voorbeeldvenster weergeven.
 • Zet een stip voor Onder berichten of Naast berichten.
  Daarmee geef je aan of het voorbeeldvenster onderin je scherm te zien is of rechts van je berichten.
  De meeste gebruikers van Outlook Express kiezen voor Onder berichten.
 • Klik op OK.

Tip 1
Je kunt het voorbeeldvenster weer laten verdwijnen door het vinkje bij Voorbeeldvenster weer weg te halen.

Tip 2
Je kunt het voorbeeldvenster groter of kleiner maken.

 • Plaats de cursor op de scheidslijn van het Voorbeeldvenster.
  De cursor verandert in een dubbele pijl.
 • Sleep de dubbele pijl naar boven om het Voorbeeldvenster groter te maken.
  Sleep de dubbele pijl naar beneden om het Voorbeeldvenster kleiner te maken.

Spellingcontrole in Outlook Express

Het is niet onverstandig een mailtje nog even te checken op spel- en stijlfouten voordat je het definitief verzendt. Outlook Express kan je dit werk voor een deel uit handen nemen, doordat het programma over een ingebouwde spellingschecker beschikt.

Wil je altijd de spellingcontrole gebruiken, voordat je een mailtje verstuurt?

 • Ga naar het menu Extra > Opties > tabblad Spelling.
 • Zet een vinkje voor de optie Altijd spelling controleren.

Tip
Outlook Express mag dan wel de meeste spelfouten ontdekken, het programma kan stijlfouten nog niet het hoofd bieden. Een hoogstpersoonlijke controle kan dus geen kwaad.

Snel een adres toevoegen in Outlook Express

Wil je snel een nieuw contact in je adresboek opnemen?

 • Klik als je een mail ontvangt van iemand die je wil toevoegen met de rechtermuisknop op de naam van de verzender.
 • Kies voor de optie Toevoegen aan contactpersonen.

De verzender staat nu in je adresboek.