Afbeelding opnemen in een Excel grafiek

In een staaf- of kolomgrafiek kun je een afbeelding tonen, bijvoorbeeld het logo van je bedrijf.

Het resultaat zou er zo uit kunnen zien:

afbeelding-in-grafiek 
Staafgrafiek met afbeeldingen in de staven.

Hoe maak je zo’n grafiek met afbeeldingen?
Zo’n grafiek met afbeeldingen maak je in Excel 2003 en 2007 in drie stappen.

Stap 1. Voorbereidingen

 • Maak de grafiek.
 • Open een programma waarmee je kunt beeldbewerken.
 • Selecteer in dat programma de afbeelding die je in de grafiek wilt gebruiken.
 • Kopieer de afbeelding (bijvoorbeeld met Ctrl+C  = kopiëren).
  Of kopieer de afbeelding van internet met rechtsklik > kopiëren.

Stap 2. Plak de afbeelding in de grafiek 

 • Ga naar de grafiek in Excel.
 • Selecteer in de grafiek de staaf of de kolom waarin je de afbeelding wilt tonen.
 • Plak de afbeelding in de staaf of kolom bijvoorbeeld met Ctrl+V = plakken.

Stap 3. Stapel de afbeelding 
In de staaf of kolom wordt de afbeelding nu uitgerekt getoond, terwijl je hem gestapeld wilt tonen.

 • Selecteer in de grafiek de staaf of de kolom met de afbeelding.
 • Klik op de rechtermuisknop en kies Gegevensreeks opmaken.
  Het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken verschijnt op het scherm.
 • Klik op het tabblad Patronen.
 • Klik in de sectie Vlak op Opvuleffecten.
  Het dialoogvenster Opvuleffecten wordt getoond.
 • Activeer het tabblad Afbeeldingen.
 • Klik in de sectie Opmaak op Stapelen.
 • Klik in het dialoogvenster Opvuleffecten op OK.
 • Klik in het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken op OK.

Tip 1
Je kunt in elk van de staven een andere afbeelding gebruiken.

Tip 2
Lees onze workshop Grafieken maken in Excel om aan de weet te komen hoe je de grafiek verder nog kunt opmaken.

Advertenties

Celgrafieken in excel

Je kunt in Excel mooie, grote grafieken maken om cijfermatige gegevens duidelijk te presenteren aan anderen.

Maar wist je dat je ook in één cel een minigrafiekje kunt maken? Zo’n kleine grafiek is natuurlijk niet geschikt voor een presentatie aan een groot publiek, maar wel om de informatie snel inzichtelijk te maken voor degenen die (een uidraai van) het Excelbestand onder ogen krijgen.

Je maakt de celgrafieken met behulp van de Functie HERHALING (de ‘REPT function’ in het Engels).

Een voorbeeld van celgrafieken zie je in afbeelding 1.

celgrafieken01
Afbeelding 1. Excelbestand met celgrafieken.

In bovenstaand Excelbestand staan de vijf snelste rijders van de schaatselfstedentocht van 1997.

In kolom A staan de namen van de schaatsers.
In de kolommen B, C en D zie je hun tijden, uitgesplitst in uren, minuten en seconden. Door dat uitsplitsen kunnen we de verschillen in tijden – secondenwerk! – duidelijker laten uitkomen in de celgrafieken in kolom E.
De celgrafieken in E zijn namelijk gekoppeld aan de seconden in D.

Hoe gaat dat in zijn werk?
De koppeling tussen E en D is gemaakt met de functie HERHALING, zoals je kunt zien in afbeelding 2.

celgrafieken02 
Afbeelding 2. Met de functie HERHALING kun je opgeven hoe vaak iets moet worden herhaald. In dit geval de letter l x het aantal seconden in kolom D.

Toelichting op functie HERHALING
De functie HERHALING laat je op onderstaande manier z’n werk doen.

 • Klik in de cel waar de celgrafiek moet komen.
 • Typ (zonder spaties) =HERHALING(“l”,D2).
  = is het is-gelijk teken.
  HERHALING is de functie.
  .
  Tussen de haakjes staat het volgende:
  Tussen aanhalingstekens de tekst die moet worden herhaald – in dit geval de letter l – maar het had ook een o of een v of nog iets anders kunnen zijn.
  De tekst wordt gevolgd door het aantal keren dat die tekst moet worden herhaald – in dit geval 18 keer – oftewel het getal dat in cel D2 staat.
 • Kopier de functie-met-de-formule naar de cellen E3, E4, E5 en E6…
 • … en klaar zijn je celgrafieken!

Tip
Lees desnoods ook nog even wat op de site van Microsoft staat over de functie HERHALING.

Grafieken maken in Excel

Met grafieken kun je in Excel ingewikkelde informatie op een overzichtelijke en ook nog eens aantrekkelijke manier presenteren. Dankzij een grafiek kun je in één oogopslag de stijging en daling van het aantal bezoekers aan je bedrijf zien.

Vandaag publiceren we een workshop Grafiek maken in Excel

Dit is het eindresultaat:

grafiek091