Romeinse getallen in Excel

Excel kan ieder getal voor jou omzetten in een Romeins getal. Dat doet Excel met de functie ROMEINS.

Hoe?

 • Zet de cursor in de cel waar het Romeinse getal moet verschijnen.
 • Typ in de cel =ROMEINS().
 • Zet tussen de haakjes het getal dat je wilt verromeiniseren.
  Bijvoorbeeld het jaartal 2009.
  Excel laat je zien dat de ‘rare jongens, die Romeinen’ dit schreven als MMIX.
  .
  romeinsgetal
Advertenties

Vandaag en Nu in Excel

Excel heeft een aantal kant en klare voorzieningen waar je zelf in principe niets aan hoeft te doen, maar waar je wel handig gebruik van kunt maken.
Functies heten die kant en klare voorzieningen.

De functies VANDAAG en NU kun je toepassen als je, telkens wanneer je een Excelbestand opslaat, automatisch de datum en de tijd wilt van het moment van opslaan wilt vastleggen.

vandaagennu

Functie VANDAAG()

 • We gaan ervan uit dat je een Excelbestand hebt geopend.
 • Zet in een cel de tekst: opgeslagen op:.
  Zoek hiervoor een logische plaats, bijvoorbeeld onderaan in je bestand in kolom A.
 • Zet de cursor in de cel ernaast (kolom B) en type =VANDAAG().
  Dus: eerst het is-gelijk teken en als laatste twee haakjes.
 • Druk op Enter.
  Als het goed is krijg je de datum van vandaag te zien.
 • Als het niet goed is, moet je de celeigenschappen nog even zo instellen dat Excel weet dat je in de betreffende cel een datum wilt laten zien.
  Klik in de cel op de rechtermuisknop > celeigenschappen > tab getal > kies datum.
  Meer weten over celeigenschappen? Klik hier voor de workshop Celeigenschappen instellen.

Functie NU()

 • Type in kolom C de tekst om:
 • Zet de cursor in de kolom ernaast en type =NU().
 • Druk op Enter.
  Als het goed is krijg je de tijd van dat moment te zien.
 • ls het niet goed is moet je ook voor deze cel even de eigenschapen instellen, zodat Excel weet dat je de tijd wilt laten zien.
  Klik in de cel op de rechtermuisknop > celeigenschappen > tab getal > kies tijd.

Iedere keer als je bestand opslaat en sluit, legt Excel vast op welk datum en hoe laat je dat hebt gedaan. Als je het bestand weer opent, zie je die datum en tijd terug.

Het resultaat zie je op de afbeelding .

vandaagennu

Datum vastzetten
Om de huidige datum vast in een cel te zetten (zodat die datum niet meer verandert) houd je de Ctrl-toets ingedrukt en druk je op de puntkomma-toets (Ctrl+;).
Als je de huidige tijd wilt vastleggen (zonder de datum) druk je de CTRL, de Shift en de puntkommatoets in (Ctrl+Shft+;).

Tip 1
De functie HERHALING() ben je al tegengekomen in ons bericht Celgrafieken in Excel.

Tip 2
Op de site van Computer Idee vind je een kort instructiefilmpje.

Celgrafieken in excel

Je kunt in Excel mooie, grote grafieken maken om cijfermatige gegevens duidelijk te presenteren aan anderen.

Maar wist je dat je ook in één cel een minigrafiekje kunt maken? Zo’n kleine grafiek is natuurlijk niet geschikt voor een presentatie aan een groot publiek, maar wel om de informatie snel inzichtelijk te maken voor degenen die (een uidraai van) het Excelbestand onder ogen krijgen.

Je maakt de celgrafieken met behulp van de Functie HERHALING (de ‘REPT function’ in het Engels).

Een voorbeeld van celgrafieken zie je in afbeelding 1.

celgrafieken01
Afbeelding 1. Excelbestand met celgrafieken.

In bovenstaand Excelbestand staan de vijf snelste rijders van de schaatselfstedentocht van 1997.

In kolom A staan de namen van de schaatsers.
In de kolommen B, C en D zie je hun tijden, uitgesplitst in uren, minuten en seconden. Door dat uitsplitsen kunnen we de verschillen in tijden – secondenwerk! – duidelijker laten uitkomen in de celgrafieken in kolom E.
De celgrafieken in E zijn namelijk gekoppeld aan de seconden in D.

Hoe gaat dat in zijn werk?
De koppeling tussen E en D is gemaakt met de functie HERHALING, zoals je kunt zien in afbeelding 2.

celgrafieken02 
Afbeelding 2. Met de functie HERHALING kun je opgeven hoe vaak iets moet worden herhaald. In dit geval de letter l x het aantal seconden in kolom D.

Toelichting op functie HERHALING
De functie HERHALING laat je op onderstaande manier z’n werk doen.

 • Klik in de cel waar de celgrafiek moet komen.
 • Typ (zonder spaties) =HERHALING(“l”,D2).
  = is het is-gelijk teken.
  HERHALING is de functie.
  .
  Tussen de haakjes staat het volgende:
  Tussen aanhalingstekens de tekst die moet worden herhaald – in dit geval de letter l – maar het had ook een o of een v of nog iets anders kunnen zijn.
  De tekst wordt gevolgd door het aantal keren dat die tekst moet worden herhaald – in dit geval 18 keer – oftewel het getal dat in cel D2 staat.
 • Kopier de functie-met-de-formule naar de cellen E3, E4, E5 en E6…
 • … en klaar zijn je celgrafieken!

Tip
Lees desnoods ook nog even wat op de site van Microsoft staat over de functie HERHALING.