Internet en e-mail niet hoofdlettergevoelig

Vraag je je ook wel eens af of het zin heeft hoofdletters te typen in het adres van een website of in een e-mailadres?

Welnu, weet dan dat je je de moeite van het typen van hoofdletters kunt besparen. Adressen van internetsites en e-mailontvangers zijn niet hoofdlettergevoelig.

Het maakt niet uit of je http://TOEKETIKKER.WORDPRESS.com tikt of https://toeketikker.wordpress.com typt, je komt in beide gevallen op dit weblog terecht.

Tip
Wachtwoorden zijn wel hoofdlettergevoelig!

Advertenties

Geen Verzonden items meer

Als jij vindt dat de map Verzonden items in Outlook Express alleen maar overbodig is, kun je je e-mailprogramma zo instellen dat de berichten die je verstuurt niet meer worden bewaard.

Voordeel
Voordeel is dat je dan nooit meer de verzonden items hoeft te verwijderen (en ze daarna nog een keer moet verwijderen uit de map Verwijderde items).

Nadeel
Nadeel is dat je geen ‘afschrift’ bewaart van wat je verzendt.

Doe het zo
Op deze manier stel je Outlook Express zo in dat er niets terecht komt in de map Verzonden items:

 • Maak een mailtje zoals je dat altijd doet, maar verstuur het nog niet.
 • Ga naar de Menubalk > Opties.
  Het venster Berichtopties verschijnt.
 • Haal het vinkje weg voor de optie Verzonden items opslaan in.
 • Klik op OK.

Tip
Als je Outlook Express zo hebt ingesteld dat je geen Verzonden items bewaart, maar zo nu en dan eigenlijk toch een kopietje van je verzonden mail wilt bewaren, kun je dat heel eenvoudig oplossen.

 • Stuur tegelijk met de mail die je naar een ander zendt, een kopie naar jezelf. Desnoods als BCC!

Zijn je mailtjes echt verwijderd?

Verwonder jij je er wel eens over dat je mailbox vol zit, terwijl je toch regelmatig je Postvak in opschoont? Kijk dan eens in de mappen Verzonden items en Verwijderde items. Waarschijnlijk zitten die propvol berichten die je kunt deleten.

Als je een binnenkomen mail verwijdert, is het nog niet echt weg, maar komt het terecht in de map met Verwijderde items. En van alle mail die je verzendt, wordt een kopie bewaart in de map Verzonden items.

Tijd voor een grote schoonmaak
Als je de mappen Verzonden items en Verwijderde items wilt leeghalen, kun je natuurlijk ieder bericht afzonderlijk aanklikken en verwijderen.
Maar als je zeker weet dat alles weg kan, kan het ook anders. Sneller.

 • Klik één berichtje even aan.
 • Druk op Ctrl+a om alles te selecteren.
 • Druk op Delete en je hele map is in één keer leeg.

Tip
Je verwijderde Verzonden items komen ook terecht in de map Verwijderde items. Die moet je dus nog een keer verwijderen.

Schakel leesbevestiging uit of aan

Als je een ontvangen e-mailbericht opent krijg je vaak de vraag of je de ontvangst van de e-mail wilt bevestigen. Op die manier kun je de afzender laten weten dat je het mailtje hebt gelezen.

Je kunt Outlook Express 2003 zo instellen dat je die vraag niet meer in beeld krijgt. De afzender weet dan niet of je de mail hebt gelezen.

 • Ga naar Extra > Opties > Bevestigingen.
 • Zet een stip voor Nooit een leesbevestiging verzenden.
 • Klik op OK.

Tip
Andersom kan ook.
Als je altijd een leesbevestging wilt verzenden zonder die vraag in beeld te krijgen, zet dan een stip voor Altijd een leesbevestiging verzenden.

Voorbeeldvenster in Outlook Express

In Outlook Express kun je de inhoud van een binnengekomen mailtje lezen, zonder dat je het mailtje opent.
Dat is mogelijk als je het zogeheten Voorbeeldvenster hebt ingeschakeld.
In dit Voorbeeldvenster wordt bij voorbaat al (een deel van) het bericht getoond.
Het voordeel hiervan is dat je snel kunt besluiten of je de mail verwijdert, later wilt openen of meteen wilt openen.

Voorbeeldvenster inschakelen
Het Voorbeeldvenster schakel je zo in:

 • Open Outlook Express.
 • Ga in de Menubalk naar Beeld > Indeling.
 • Zet een vinkje bij Voorbeeldvenster weergeven.
 • Zet een stip voor Onder berichten of Naast berichten.
  Daarmee geef je aan of het voorbeeldvenster onderin je scherm te zien is of rechts van je berichten.
  De meeste gebruikers van Outlook Express kiezen voor Onder berichten.
 • Klik op OK.

Tip 1
Je kunt het voorbeeldvenster weer laten verdwijnen door het vinkje bij Voorbeeldvenster weer weg te halen.

Tip 2
Je kunt het voorbeeldvenster groter of kleiner maken.

 • Plaats de cursor op de scheidslijn van het Voorbeeldvenster.
  De cursor verandert in een dubbele pijl.
 • Sleep de dubbele pijl naar boven om het Voorbeeldvenster groter te maken.
  Sleep de dubbele pijl naar beneden om het Voorbeeldvenster kleiner te maken.

Spellingcontrole in Outlook Express

Het is niet onverstandig een mailtje nog even te checken op spel- en stijlfouten voordat je het definitief verzendt. Outlook Express kan je dit werk voor een deel uit handen nemen, doordat het programma over een ingebouwde spellingschecker beschikt.

Wil je altijd de spellingcontrole gebruiken, voordat je een mailtje verstuurt?

 • Ga naar het menu Extra > Opties > tabblad Spelling.
 • Zet een vinkje voor de optie Altijd spelling controleren.

Tip
Outlook Express mag dan wel de meeste spelfouten ontdekken, het programma kan stijlfouten nog niet het hoofd bieden. Een hoogstpersoonlijke controle kan dus geen kwaad.

Snel een adres toevoegen in Outlook Express

Wil je snel een nieuw contact in je adresboek opnemen?

 • Klik als je een mail ontvangt van iemand die je wil toevoegen met de rechtermuisknop op de naam van de verzender.
 • Kies voor de optie Toevoegen aan contactpersonen.

De verzender staat nu in je adresboek.